Ledendagen

h_yvonne_970x300
Yvonne van Gennip en Hedman Bijlsma duopresentatie tijdens de ledendag 2013

Het bestuur kwam overeen dat er voor de leden iets kon worden georganiseerd. Er werd in 2004 besloten om een eerste Ledendag te organiseren. Het bestuur had Elfstedenvoorzitter Henk Kroes bereid gevonden om voor een volle zaal zijn verhaal te vertellen. De ledendag sloegzo aan bij de leden dat er werd besloten dit evenement jaarlijks terug te laten keren. Ieder jaar is het weer een uitdaging een gezellig, boeiend programma samen testellen. Hieronder een opsomming van de gehouden ledendagen tot nu toe:

header-marnixrien

12 april 2014

Weer kon voorzitter Pieter Bult zo’n 100 mensen begroeten op de jaarlijkse donateursdag van De Stichting van het Eerste Friese Schaatsmuseum. Zij kregen in de ochtenduren in ‘De Foeke’ een samenspraak voorgeschoteld door de inmiddels 73-jarige oud-marathonschaatser Rien de Roon én schaatskenner, historicus en VPRO-journalist Marnix Koolhaas. “Ik vloog de Bonkefaert op en zag de finish al liggen. Handjes in de lucht. Gelukt! Rien de Roon winnaar van de Elfstedentocht! Ik viel in de armen van mijn vrouw en werd wakker. ’t Was een prachtdroom.” Aldus een van de vele anekdotes en wetenswaardigheden die door de aanwezigen zeer werden geapprecieerd. De lunch  werd natuurlijk opgediend in het museum. En toen startte voor menigeen nog een belangrijk onderdeel van de ontmoetingsdag: bijpraten én rondrijken!

20 april 2013

Dit jaar zal er een duo presentatie gedaan worden door Yvonne van Gennip en Hedman Bijlsma. Yvonne, natuurlijk bekend om haar gouden plakken en haar kleurrijke schaatscarrière, wist de mensen te boeien met haar verhaal in gemeenschapscentrum De Foeke. Aan de hand van de beelden die Hedman Bijlsma had verzorgd, werd tekst en uitleg gegeven. Na een boeiende presentatie werd er nog geluncht en nagezeten in het Schaatsmuseum. Ook deze keer konden we weer terugkijken opeen geslaagde dag.
28 april 2012

Na een spannende winter; komt ie wel of niet kunnen we in april vaststellen: hij komt niet. Hij, de Elfstedentocht. De gastspreker was ijsmeester Jan Oostenbrug die de overvolle zaal boeide met zijn humoristische getinte terugblik op alle februari-escapades. Ook ijsclubvoorzitter (en rayonhoofd) Wilt Kelderhuis en Piet Sprik, die een prachtige foto- en video-impressie vertoonde, droegen in hoge mate bij aan een zeer geslaagde bijeenkomst.
26 november 2011

h_hielkespeerstra_970x300

Een extra ledendag! De Friese auteur Hylke Speerstra met de hoogste verkoopcijfers had aangeboden om zijn verhaal voor de leden te vertellen. Hij had mooie anekdotes en had met het oog op Sinterklaas enkele gesigneerde boeken meegenomen om te verkopen. Het werd een ontspannen ledendag die wederom goed bezocht werd.
9 april 2011

Tijdens de jaarlijkse ledendag stond dit jaar het boek ‘Vrouwen van de hardrijderij’ centraal. Dit boek was in september 2010 door de Stichting uitgegeven. Zo’n honderd leden kwamen af op de presentatie die auteur Hedman Bijlsma in de Foeke verzorgde. Het boek is een groot succes gebleken. Een uitvoerig verslag van de verreden wedstrijden en de deelneemsters.
24 april 2010

Jan Kooiman hadden we dit jaar bereid gevonden om een verhaal te vertellen over zijn Elfstedentochten. Vooral de tocht van 1985 werd door Jan enthousiast verteld. Hij bleek deze dag in topvorm te zijn. Jan was degene die het hoge tempo van de kopgroep bepaalde. De vrouwen vielen dit jaar onder dezelfde tijdslimiet en omdat Jan zo snel reed, moest zijn vrouw Ineke alles uit de kast halen om het limiet te halen. Jan eindigde na een sprint uiteindelijk als vierde. Jan was geen sprinter en was uiteindelijk tevreden met zijn vierde plek. Meer zat er helaas niet in. Het was een boeiend verhaal waar veel leden van genoten.
17 januari 2009

Dit jaar een vroege ledendag. Dit had alles te maken met de film van Rob Busquet en Gauke Bootsma: IJSKOUDE PASSIE. Twee jaar lang hebben ze samen gewerkt aan deze film. Alle nog in leven zijnde winnaars worden prachtig in beeld gebracht. Ook laat de film nog nooit eerder vertoonde beelden zien van de Elfstedentochten. De film wordt voor het eerst vertoond aan de leden van de Vriendenstichting. Met deze film is een compleet overzicht van de verreden Elfstedentochten gemaakt.
19 april 2008

Ditmaal een onderwerp wat zijdelings wel iets met schaatsen te doen heeft. ‘Het verhaal van Sterke Yerke’. In 1974 bouwden enkele jongens uit Leeuwarden aan een vlot. Het eerste vlot was goed voor de Friese meren. Het derde vlot echter, ‘de Sterke Yerke’, voer over de Atlantische Oceaan. Met doorzettingsvermogen, net als wat een schaatser nodigheeft beleefden de jongens een boeiend en spannend avontuur wat op de ledendag aan de hand van een documentaire werd getoond.
4 april 2007

Ditmaal koos de Stichting weer voor een gastspreker. Ditmaal de beurt aan Jan Roelof Kruithof. Hij hield een boeiend verhaal over zijn schaatscarrière en na de lezing vertoonde hij nog een documentaire die een omroep van hem maakte. Ook deze keer waren er veel leden op de ledendag aanwezig.
4 april 2006

De stichting had dit jaar twee bekende journalisten uitgenodigd. Sippy Tichelaar en Eelke Lok leidden een forum. De drie eerst aankomenden van de Elfstedentocht van 1963, Reinier Paping, Jan Uitham en Jeen van den Berg vertelden een en ander over hun belevenissen tijdens die barre tocht. Nu is uit de literatuur al het een en ander bekend over het verloop van de Tocht, maar een terugblik in ‘forumvorm’ was zeker een boeiende middag.
9 april 2005

Dit jaar kwam oud schaatscoach Henk Gemser een lezing houden voor de leden van de Vriendenstichting. Hij hield de lezing met behulp van een PowerPoint presentatie. Hier werd al snel duidelijk dat de inzichten in het trainingsvak na verloop van tijd steeds veranderen. Gemser heeft grootheden als Ard Schenk, Kees Verkerk en Eddie Verheijen onder zijn hoede gehad. In de loop der jaren is er veel veranderd, ook toen Gemser nog trainer was, denk aan trainingsschema’s en voeding. Al met al een zeer interessant verhaal. Het bleef nog lang gezellig in het Schaatsmuseum.
3 april 2004

Voorzitter Henk Kroes komt naar Hindeloopen om ons iets te vertellen over zijn praktijkervaringen bij het organiseren van een grootscheeps evenement als de Elfstedentocht. Voor de lezing hadden zich veel zoveel donateurs aangemeld dat we moesten uitwijken naar de buurman, de Stadsboerderij. VPRO radiomaker Marnix Koolhaas nam de hele lezing op, zodat hij dit later kon gaan verwerken in een radioprogramma.